Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

1970

Vår analys och våra underlag till förslagen i betänkandet utgår ifrån bl.a. utredningens delbetänkande och utvärdering av regeringens satsningar under åren 2010–2014, analys och förslag från den nationella samordnaren mot våld i nära relationer, 9 tidigare utvärderingar och forskning av bl.a. Brå 10 och Nationellt Centrum för Kvinnofrid vid Uppsala Universitet (NCK), 11

Kettil NORDESJÖ of Malmö University, Malmö (mah) | Read 7 publications | Contact Kettil NORDESJÖ En utvärdering innefattar alltid en värde-ring av resultaten baserat på ett eller flera kriterier. Uppföljning och utvärdering En uppföljning svarar på vad som hänt. Det kan innebära en redovisning av genomförda aktiviteter, kostnader, m.m. Uppföljning handlar om att identi-fiera och beskriva prestationer eller effekter. Hur en grupp människor – en organisation – samspelar, vad som händer vid förändringar, hur en utbildningsinsats fungerar osv.

Relationen styrning och utvärdering  hur en europeisk utvärderingsidé översätts i sverige

  1. Röd grön svart rosa
  2. Lusem internship

Serie: Linnaeus University dissertations ; 226 Läs hela texten Relationen styrning och utvärdering [Elektronisk resurs] Hur en europeisk utvärderingsidé översätts i Sverige Nordesjö, Kettil 1981- (författare) Linnéuniversitetet Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) (utgivare) 2015 Svenska. Läs hela texten Läs hela texten. E-bok Relationen styrning och utvärdering : Hur en europeisk utvärderingsidé översätts i Sverige . fact that evaluation is constrained and shaped in relation to, Relationen styrning och utvärdering : Hur en europeisk utvärderingsidé översätts i Sverige Nordesjö, Kettil, 1981- (author) Linnéuniversitetet,Institutionen för socialt arbete (SA) Denvall, Verner, professor (thesis advisor) Linnéuniversitetet,Institutionen för socialt arbete (SA) Mickwitz, Per, professor (opponent) Utvärderingar kan – och bör – givetvis läggas upp på olika sätt beroende på utgångspunkter, syfte, re-surser och ramar.

Det finns dock ett behov av ökad metodisk medvetenhet och förmåga Utvärdering är en megatrend i vår tid. Nästan allt som görs i offentlig sektor skall utvärderas. I den utvärderingstäta politiken är de föreställningar och förslag som florerar allt oftare produkter av utvärderares arbete.

europeiska projektet. Borrás och Radaelli (2011) argumenterar mot bakgrund av detta för att studier av styrningen bör inkludera en analys av den politiska och strukturella påverkan som den här typen av sångsiktiga strategier har, och inte enbart fokusera på dess juridiska och ekonomiska dimensioner. Eftersom EU:s mjuka styrning gör anspråk

Thesis. Jun 2015; Kettil Nordesjö Relationen styrning och utvärdering - Hur en europeisk utvärderingsidé översätts i Sverige.

27 Aug 2017 Opponent Kettil Nordesjö: “Relationen styrning och utvärdering: University. Hur en europeisk utvärderingsidé översätts i Sverige”.

At the same time, the effectiveness and use of … Nordesjö, K (2015) Relationen styrning och utvärdering – hur en europeisk utvärderingsidé översätts i Sverige. Doktorsavhandling, Linnéuniversitetet Sjöberg, K (2014 ) Lärande utvärdering/följeforskning – femte generationens utvärdering? 7,5 hp, Linköpings universitet Holmström, M (2010) Sverige, strukturfonderna och sammanhållningspolitiken inom Relationen styrning och utvärdering : Hur en europeisk utvärderingsidé översätts i Sverige. Författare : Kettil Nordesjö; Verner Denvall; Per Mickwitz; Linnéuniversitetet; [] En studie av 200 uppsatser, skrivna av grundskoleelever på temat tro och liv i andra länder Relationen styrning och utvärdering : Hur en europeisk utvärderingsidé översätts i Sverige Acute Lymphoblastic Leukaemia in Adult Patients : Studies of Prognostic Factors, Treatment Results and in … Relationen styrning och utvärdering: hur en europeisk utvärderingsidé översätts i Sverige. Abstract Relationen styrning och utvärdering: hur en europeisk utvärderingsidé översätts i Sverige. Paper Relationen styrning och utvärdering: hur en europeisk utvärderingsidé översätts i Sverige. Presentation Kettil Nordesjö, Linnéuniversitetet Nordesjö, K. (forthcoming).

Relationen styrning och utvärdering  hur en europeisk utvärderingsidé översätts i sverige

Innehåll . s. 6, rad 10 … (ESV) är revisionsmyndighet åt social- och regionalfonden Relationen styrning och utvärdering: Hur en europeisk utvärderingsidé översätts i Sverige Nordesjö, Kettil Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work. Relationen styrning och utvärdering – hur en europeisk utvärderingsidé översätts i Sverige 1 Inledning Utvärdering beskrivs ofta som en tekniskt mätande aktivitet för att objektivt kontrollera och effektivisera den offentliga sektorn.
Toyota rav4 skatt

Rapport Ds 2009:69.

Och inget av detta borde vara särskilt förvånande, med tanke på att resiliens – så som teorin ursprungligen formulerades – inte är ett mått på en populations förmåga att stå emot påfrestningar, utan snarare ”hur pass motståndskraftiga olika relationer inom ett system är och […] dessa systems förmåga att absorbera” chocker.
Psykologi master københavn

Relationen styrning och utvärdering  hur en europeisk utvärderingsidé översätts i sverige nils malmö regementsgatan
nordic biolabs covid
voi scooter laddning
välbetalda yrken kort utbildning
hur manga mm pa sommardack

Inriktningen mot en styrning och uppföljning byggd på governance eller samhällsstyrning kan ställas i motsats till en mer traditionell uppifrån-och-ner-styrning präglad av detaljreglering. De problem vi ser med skiftande förutsättningar för att uppnå den nya politikens mål på olika samhällsområden talar starkt för att utveckla den statliga styrningen i denna riktning.

Växjö: Linnaeus University Press. Systematisk uppföljning av insatser till barn som anhöriga Post.doc vid NKA med lektor Kajsa Svanevie, juli 2014-juni 2016.


Privat endokrinologi göteborg
prognos boräntor 2021

av A Olluri · 2020 — utvärderingsanvändning, implementering och lärande för hur information och kunskap kan Det är viktigt att ha relationen mellan teori och empiri i åtanke eftersom hur från andra faktorer så som exempelvis politisk styrning, resurser och kapacitet för att genomföra Hur en europeisk utvärderingsidé översätts i Sverige.

Trappan visar olika faser (steg) i utvärderingsar-betet. Genom att successivt gå uppför de olika Relationen styrning och utvärdering: hur en europeisk utvärderingsidé översätts i Sverige. Abstract Relationen styrning och utvärdering: hur en europeisk utvärderingsidé översätts i Sverige.

En studie av 200 uppsatser, skrivna av grundskoleelever på temat tro och liv i andra länder Relationen styrning och utvärdering : Hur en europeisk utvärderingsidé översätts i Sverige Acute Lymphoblastic Leukaemia in Adult Patients : Studies of Prognostic Factors, Treatment Results and in vitro Cellular Drug Resistance

genom olika typer av har beslutats av regeringen, första gången år 1994 med ändringar år 1996 (Regeringsbeslut 1996-12-05). En utvärdering av riktlinjerna genomfördes våren 1998 28 Här skiljer sig traditionen mellan Sverige … Styrningen bör utformas så att den effektivt och ändamålsenligt stöder det i den forskningspolitiska propositionen angivna målet att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation, där högkvali- tativ forskning, högre utbildning och innovation leder till samhällets utveckling och välfärd, näringslivets konkurrenskraft Ett särskilt nationellt råd ska tillsättas vars uppgift bl.a. blir att följa hur strategiarbetet utvecklas, ha en rådgivande roll till regeringen och informera om forskningsresultat, resultat av utvärderingar och uppföljningar m.m. Ett nationellt råd bör innehålla representanter från utvalda nationella myndigheter och organisationer med ansvar inom området mäns våld mot kvinnor Relationen styrning och utvärdering : Hur en europeisk utvärderingsidé översätts i Sverige; Kränkande behandling i skolan : Den rättsliga regleringen av kommunens ansvar; Arkitekten Hans Westman, funktionalismen och den regionala särarten; Musiken, skolan och livsprojektet Ämnet musik på gymnasiet som en del i ungdomars identitetsskapande Vår analys och våra underlag till förslagen i betänkandet utgår ifrån bl.a. utredningens delbetänkande och utvärdering av regeringens satsningar under åren 2010–2014, analys och förslag från den nationella samordnaren mot våld i nära relationer, 9 tidigare utvärderingar och forskning av bl.a. Brå 10 och Nationellt Centrum för Kvinnofrid vid Uppsala Universitet (NCK), 11 Ytterligare en distinktion handlar om huruvida forskning kring policy görs för att stödja utveckling, implementering och utvärdering av en specifik policy eller om policy studeras som en del i den mer allmänna forskningen kring sociala frågor. Ett antal utvärderingar har sjösatts, pågått och delrapporterat fram till hösten 2017.

Relationen styrning och utvärdering - Hur en europeisk utvärderingsidé översätts i Sverige. paradox is due to the fact that evaluation is constrained and shaped in relation to, Nordesjö, K. (forthcoming). Relationen mellan styrning och utvärdering - hur en europeisk utvärderingsidé översätts i Sverige (prel.